HISTÒRIA

Una empresa familiar en evolució

El patró industrial de JMT S.L. és l’aplicació pràctica del model empresarial català, que preval la implicació directa de la família en el negoci. L’actual direcció és la tercera generació amb presència en el ram. Possiblement els beneficis d’aquest model de negoci siguin difícils de quantificar, però el cert és que la fórmula reverteix en l’empresa en forma de patrimoni intangible: gestionar dia a dia l’empresa de la família requereix un respecte i dedicació del tot singulars, que es tradueixen en el millor dels serveis.

cms-img

SOM JMT S.L.

cms-img

El fundador

El llavors instal·lador d’ascensors de la companyia FUSTER FABRA, José Antonio Martín, funda en 1959 ELECTROMECÀNICA J. MARTÍN TOLEDANO, per fabricar comandaments industrials d’elevadors.

cms-img

La primera fàbrica

El principi van ser els 10 m2 d’un local en el seu propi habitatge, per anar passant pels 60 de Barcelona, els 100 de l’Hospitalet, fins els 1.000 actuals, a partir de 1987.

cms-img

El primer polsador

Per ser muntat en botoneres d’alumini o llautó, data de 1959 i la seva fabricació era totalment artesanal, des de la baquelita del cos fins els contactes.